deutschallein

Mai 8, 2011

Substantivul

Filed under: Substantivul — deutschallein @ 9:38 pm
Tags: , , , , , , , , , , ,

Substantivul – Das Nomen (das Substantiv)

Cele doua denumiri din limba germana das Nomen, das Substantiv caracterizeaza puncte de vedere diferite.

Termenul Nomen indica faptul ca aceasta parte de vorbire denumeste fiinte, lucruri, notiuni abstracte iar termenul Substantiv reprezinta substanta, un cuvant de sine statator foarte important in propozitie.

Substantivul denumeste fiinte si lucruri ale lumii inconjuratoare, dar si fenomene, sentimente, insusiri, notiuni.

Regula de baza a limbii germane este ca toate  substantivele se scriu cu litera mare spre deosebire de limba romana.

               der Schüler – elev, şcolar

               das Mädchen – fetiţă

               die Klasse – clasă

               die Bank – bancă

               der Junge – băiat

Aceeasi regula este valabila si pentru adjectivul sau numeralul substantivizat (das Gute, die Zehn).

Se observa ca fiecare substantiv este precedat de un cuvant: der, die sau das. Este vorba de articol.  Articolul care sta in fata substantivului poate fi articol hotarat sau nehotarat (positiv sau negativ). Prin urmare, articolul  precede substantivul si ii indica genul.

In limba germană exista trei genuri pe care le stabilim dupa inteles si dupa articolul care sta in fata substantivului:

  • Masculin singular (der)
  • Feminin singular (die)
  • Neutru singular (das)

Forma de plural a articolelor este una singură pentru toate trei genurile:

  • Masculin, feminin şi neutru plural  (die)

Articolul hotărât (Definiter Artikel)

  Maskulin Feminin Neutral Plural
Nominativ der die das die
Akkusativ den die das die
Dativ dem der dem den
Genitiv des der des der

Articolul nehotărât (Indefiniter Artikel, positiv)

  Maskulin Feminin Neutral Plural
Nominativ ein eine ein
Akkusativ einen eine ein
Dativ einem einer einem
Genitiv eines einer eines

Articolul nehotărât (Indefiniter Artikel, negativ)

  Maskulin Feminin Neutral Plural
Nominativ kein keine kein
Akkusativ keinen keine kein
Dativ einem einer einem
Genitiv eines einer eines

Din pacate, in limba germana exista putine reguli precise privind determinarea genului gramatical al substantivului. Din acest motiv, se recomanda invatarea pe de rost a fiecarui substantiv impreuna cu articolul care il insoteste.Nu se poate vorbi de o corespondenta a genurilor din limba germane cu cele din limba romana.Un substantiv de genul feminin in limba romana poate fi masculin in limba germana.

salata-feminin in limba romana                der Salatmasculin in limba germana

adevarul-masculin in limba romana      die Wahrheitfeminin in limba germana

copilul-masculin in limba romana          das Kindneutru in limba germana

inima-feminin in limba romana                das Herzneutru in limba germana

der Artikel                                                    Articol

der (prescurtat r)       pentru                   masculin-m

das (prescurtat s)       pentru                   neutru-n

die (prescurtat e)       pentru                   feminin-f

Exemple de substantive in limba germana. Este surprinzatoare asemanarea cuvintelor din limba germana  cu cele din limba romana, nu-i asa?               

die Oper  das Telefon   die Alarm   der Salat die Klima   das Museum   der Profit   die Limonade   der Tabak   die Bibliothek   der Alkohol    das Examen   

Reclame

Mai 7, 2011

Reguli de pronuntie

Filed under: Reguli de pronuntie — deutschallein @ 1:04 pm
Tags: , , , , , ,

Reguli de pronuntare, citire si scriere

Germana actuala foloseste alfabetul latin, la care se adauga vocalele cu Umlaut (ä,ö,ü) si o variant a literei s, care seaman cu litera greceasca ‘’beta’’: β.

In redarea sunetelor germane constatam cateva deosebiri fata de limba romana:

-Vocale sunt fie mai lungi, fie mai scurte

-Vocalele duble se pronunta mai lung: Haar, Aachen, Meer,

-Grupurile äu si eu constituie un diftong: Leute, Euro, bläulich,

-Consoanele sonore b, d, g, v se pronunta in pozitia finala [p], [t], [k], [f]: ab, Bad, Tag, Indikativ,…

consoana

pronuntia in pozitia finala

exemple

traducere

b

p

ab

d

t

Bad

baie

g

k

Tag

zi

v

f

Indikativ

indicativ

Consoanele duble se pronunta ca si cum ar fi simple; rostul lor este de a marca scurtimea vocalei premergatoare:

statt, Stadt, Bett, Bitte, Trott, Butter,

-Litera c apare in cuvintele germane numai impreuna cu k, marcand faptul ca vocala premergatoare se pronunta scurt:

Sack, Deck, Bock,…

-La inceputul cuvintelor straine grupul ch se pronunta [k]:

Chor, Charakter,…

-Grupul ei formeaza un diftong:

Heine, mein,

-Litera e in terminatiile –el, -em, -en, se pronunta ca un ă romanesc, atunci cand vorbim foarte clar.

Cand vorbim repede, acesta se omite, ceea ce duce la vocalizarea sunetelor [l], [m], [n], [r]: Mittel, fragen,

-Foarte multi vorbitori pronunta terminatia –er ca un fel de ă, schitand doar un r graseiat: Mutter, Kinder,…

-Litera h precedata de o vocala nu se pronunta, functia ei fiind aceea de a semnala ca este vorba de o vocala lunga: Bahn, sehr, Huhn,…

-i urmat de e se pronunta lung: Liebe, Lied,…

-In sufixul –ig, litera g se pronunta ca in ich: wichtig, Honig,…

-j este semivocala i, ca in iedera: ja, jeder, Jahr,…

-Grupul ng se pronunta nazalizat ca in franceza: Ordnung, Landung,…

-Grupul ph s-a pastrat in cateva cuvinte straine pentru f: Philosophie,…

-q apare numai in combinatia qu si se citeste [kv]: Quartett,…

-s initial si intervocalic se pronunta ca z: Sonne, Susi,…

-Grupurile sp si st in pozitie initiala se pronunta in limba literara ca şp, şt: Spiel, Stadt,…

-in restul situatiilor se pronunta [s]

-Grupul sch se pronunta ş: Schiller, Macshine,…

-Grupul ts se pronunta ca si ț: Rätsel,…

-Grupul tz se pronunta ca si ț:  Katze, Blitz,…

-v se pronunta f in cuvintele germane: Vater, viel,…

-w se pronunta intotdeauna [v]: Wind, Wetter,…

-y se pronunta ca ü: Physik,…

-Litera z se pronunta ca un ț: Zug, zwei,…

-Litera ä reda un e deschis: gähnen,…

-Litera ü se pronunta ca si u, poate fi lung sau scurt: Mühle, dünn,…

-Litera ö se pronunta ca si o, poate fi lung sau scurt: böse, können,…

De retinut:

1.1 Sunetele

Vocale

a, ä [e], e, i, o, ö [ö] (e pronuntat rotunjit), u, ü [ü] (y pronuntat rotunjit)

Diftongi

ei [ai], ai [ai], au [au], eu [oy], äu [oy]

1.2 Pronuntia vocalelor

a)Vocalele se pronunta scurt daca sunt urmate de  doua sau mai multe consoane.

wollen, nennen, Irre

b)Vocalele se pronunta lung daca sunt urmate de o singura consoana sau de h.

Lage, er, nehmen

c)Vocalele scurte se pronunta la fel ca in romana; ä se pronunta ca un e deschis, mai lung.

Jacke, messen, Mädchen

d)Vocalele lungi (cu exceptia lui e deschis, adica ä) se pronunta inchis, mai ales vocalele e si o, a caror pronuntie se apropie de i, respectiv u.

eben, nehmen, Kohl, bohren

1.3 Consoanele

scriere, pronuntie si exemple

chs [ks] sechs, Wachs

ck [k]

h nu se aude dupa vocale: gehen, sehr

ng [n] anfangen, Menge

qu [kv] Quiz, quälen

s [z] la inceputul cuvintelor: sagen, Sieg

sch [ş] schnell, Fleisch

s [z]  intre doua vocale sau intre o vocala si una dintre consoanele r, l, m, n:

Hase, unser, lessen

ss [s] intre doua vocale, dupa o vocala scurta: wise, Gasse

β [s] Straβe, Fuβ

sp [şp]                spielen, Spaβ, Beispiel

tsch [č]               Tscheche, deutsch

tz [ţ]                   sitzen, Witz, Mütze

v [f]                    Verlag, Vater, verbinden

w [v]                  weiβ, Wein, wollen

z [ţ] zahlen, Ziege,

1.4. Ponuntia caracterelor special

Caracterele folosite in transcrierea fonetica se pronunta astfel:

[ö] se pronunta e cu buzele rotunjite

[ü] se pronunta I cu buzele rotunjite

[č] se pronunta ca sunetul final din cuvantul ’’raci’’

[ğ] se pronunta ca sunetul final din cuvantul ’’blugi’’

[:] o vocala urmata de [:] se pronunta lung

Citim lung (_) !

haben, Tag, Tafel, gut, Schüler, grün, Buch, Lehrerin, Lehrer, zehn, zählen, hier, sieben, vier

Citim scurt (.) !

ist, Junge, Bank, Heft, Schwarz, dort, sechs, acht, elf, zwölf, rechnen, Klasse, Hanne, Schwamm, Spitzer

In limba germana vocalele se pronunta fie mai lung, fie mai scurt decat in limba româna.

Dupa gradul de deschidere al buzelor vocalele sunt inchise sau deschise.

In general, vocalele lungi sunt inchise; cele scurte sunt deschise.

In ceea ce priveste accentul, acesta cade de regula pe radacina cuvantului.

In limba germana  substantivele se scriu cu litera mare:

der Schüler-elev,şcolar

das Mädchen-fetiţă

die Klasse-clasă

die Bank-bancă

der Junge-băiat

Das Deutsche Alphabet – Alfabetul limbii germane

Filed under: Alfabetul limbii germane — deutschallein @ 12:24 pm
Tags: , , , ,

A a [a:] die Ananas [ananas] ananas

Ä ä [e] die Äpfel [epfel] mere

B b [be:] die Banane [bana:ne] banană

C c [ţe:] die Cashewnuss [keşunus] nucă caju

D d [de:] der Dill [dil] mărar

E e [e:] die Erdbeere [e:rdbe:re] capşună

F f [ef] die Feige [faighe] smochină

G g [ghe:] die Grapefruit [gre:pfru:t] grepfrut

H h [ha:] die Heidelbeere [haidelbe:re] afină

I i [i:] der Ingwer [invăr] ghimbir

J j [iot] die Johannisbeere [iohanisbe:re] coacăză

K k [ka:] die Kirsche [kirşe] cireaşă

L l [el] die Linsen [linzn] linte

M m [em] die Mango [mango] mango

N n [en] die Nuss [nus] alună

O o [o:] die Orange [oranje] portocală

Ö ö [ö] das Öl ulei

P p [pe:] die Pflaume [pflaume] prună

Q q [ku:] der Quark [kvark] brânză de vaci

R r [er] der Radieschen [radi:shen] ridiche

S s [es] der Spinat [şpina:t] spanac

β [esţet] die Straβe [ştrasă] stradă

T t [te:] die Tomate [toma:te] roşie

U u [u:] der Krautsalat [krautzala:t] salata de varză

Ü ü [ü:] die Gemüse [ghemü:ze] legume

V v [fau] der Vater [fa:tăr] tată

W w [ve:]  weiβ [vais] alb [culoare]

X x [iks] der Mixer [miksăr] blender

Y y [üpsilon]

Z z  [ţet] die Zwiebel [ţvi:bl] ceapă

das Alphabet

das Alphabet

Hello world!

Filed under: Uncategorized — deutschallein @ 6:40 am

Welcome to WordPress.com. After you read this, you should delete and write your own post, with a new title above. Or hit Add New on the left (of the admin dashboard) to start a fresh post.

Here are some suggestions for your first post.

  1. You can find new ideas for what to blog about by reading the Daily Post.
  2. Add PressThis to your browser. It creates a new blog post for you about any interesting  page you read on the web.
  3. Make some changes to this page, and then hit preview on the right. You can alway preview any post or edit you before you share it to the world.

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.