deutschallein

mai 7, 2011

Reguli de pronuntie

Filed under: Reguli de pronuntie — deutschallein @ 1:04 pm
Tags: , , , , , ,

Reguli de pronuntare, citire si scriere

Germana actuala foloseste alfabetul latin, la care se adauga vocalele cu Umlaut (ä,ö,ü) si o variant a literei s, care seaman cu litera greceasca ‘’beta’’: β.

In redarea sunetelor germane constatam cateva deosebiri fata de limba romana:

-Vocale sunt fie mai lungi, fie mai scurte

-Vocalele duble se pronunta mai lung: Haar, Aachen, Meer,

-Grupurile äu si eu constituie un diftong: Leute, Euro, bläulich,

-Consoanele sonore b, d, g, v se pronunta in pozitia finala [p], [t], [k], [f]: ab, Bad, Tag, Indikativ,…

consoana

pronuntia in pozitia finala

exemple

traducere

b

p

ab

d

t

Bad

baie

g

k

Tag

zi

v

f

Indikativ

indicativ

Consoanele duble se pronunta ca si cum ar fi simple; rostul lor este de a marca scurtimea vocalei premergatoare:

statt, Stadt, Bett, Bitte, Trott, Butter,

-Litera c apare in cuvintele germane numai impreuna cu k, marcand faptul ca vocala premergatoare se pronunta scurt:

Sack, Deck, Bock,…

-La inceputul cuvintelor straine grupul ch se pronunta [k]:

Chor, Charakter,…

-Grupul ei formeaza un diftong:

Heine, mein,

-Litera e in terminatiile –el, -em, -en, se pronunta ca un ă romanesc, atunci cand vorbim foarte clar.

Cand vorbim repede, acesta se omite, ceea ce duce la vocalizarea sunetelor [l], [m], [n], [r]: Mittel, fragen,

-Foarte multi vorbitori pronunta terminatia –er ca un fel de ă, schitand doar un r graseiat: Mutter, Kinder,…

-Litera h precedata de o vocala nu se pronunta, functia ei fiind aceea de a semnala ca este vorba de o vocala lunga: Bahn, sehr, Huhn,…

-i urmat de e se pronunta lung: Liebe, Lied,…

-In sufixul –ig, litera g se pronunta ca in ich: wichtig, Honig,…

-j este semivocala i, ca in iedera: ja, jeder, Jahr,…

-Grupul ng se pronunta nazalizat ca in franceza: Ordnung, Landung,…

-Grupul ph s-a pastrat in cateva cuvinte straine pentru f: Philosophie,…

-q apare numai in combinatia qu si se citeste [kv]: Quartett,…

-s initial si intervocalic se pronunta ca z: Sonne, Susi,…

-Grupurile sp si st in pozitie initiala se pronunta in limba literara ca şp, şt: Spiel, Stadt,…

-in restul situatiilor se pronunta [s]

-Grupul sch se pronunta ş: Schiller, Macshine,…

-Grupul ts se pronunta ca si ț: Rätsel,…

-Grupul tz se pronunta ca si ț:  Katze, Blitz,…

-v se pronunta f in cuvintele germane: Vater, viel,…

-w se pronunta intotdeauna [v]: Wind, Wetter,…

-y se pronunta ca ü: Physik,…

-Litera z se pronunta ca un ț: Zug, zwei,…

-Litera ä reda un e deschis: gähnen,…

-Litera ü se pronunta ca si u, poate fi lung sau scurt: Mühle, dünn,…

-Litera ö se pronunta ca si o, poate fi lung sau scurt: böse, können,…

De retinut:

1.1 Sunetele

Vocale

a, ä [e], e, i, o, ö [ö] (e pronuntat rotunjit), u, ü [ü] (y pronuntat rotunjit)

Diftongi

ei [ai], ai [ai], au [au], eu [oy], äu [oy]

1.2 Pronuntia vocalelor

a)Vocalele se pronunta scurt daca sunt urmate de  doua sau mai multe consoane.

wollen, nennen, Irre

b)Vocalele se pronunta lung daca sunt urmate de o singura consoana sau de h.

Lage, er, nehmen

c)Vocalele scurte se pronunta la fel ca in romana; ä se pronunta ca un e deschis, mai lung.

Jacke, messen, Mädchen

d)Vocalele lungi (cu exceptia lui e deschis, adica ä) se pronunta inchis, mai ales vocalele e si o, a caror pronuntie se apropie de i, respectiv u.

eben, nehmen, Kohl, bohren

1.3 Consoanele

scriere, pronuntie si exemple

chs [ks] sechs, Wachs

ck [k]

h nu se aude dupa vocale: gehen, sehr

ng [n] anfangen, Menge

qu [kv] Quiz, quälen

s [z] la inceputul cuvintelor: sagen, Sieg

sch [ş] schnell, Fleisch

s [z]  intre doua vocale sau intre o vocala si una dintre consoanele r, l, m, n:

Hase, unser, lessen

ss [s] intre doua vocale, dupa o vocala scurta: wise, Gasse

β [s] Straβe, Fuβ

sp [şp]                spielen, Spaβ, Beispiel

tsch [č]               Tscheche, deutsch

tz [ţ]                   sitzen, Witz, Mütze

v [f]                    Verlag, Vater, verbinden

w [v]                  weiβ, Wein, wollen

z [ţ] zahlen, Ziege,

1.4. Ponuntia caracterelor special

Caracterele folosite in transcrierea fonetica se pronunta astfel:

[ö] se pronunta e cu buzele rotunjite

[ü] se pronunta I cu buzele rotunjite

[č] se pronunta ca sunetul final din cuvantul ’’raci’’

[ğ] se pronunta ca sunetul final din cuvantul ’’blugi’’

[:] o vocala urmata de [:] se pronunta lung

Citim lung (_) !

haben, Tag, Tafel, gut, Schüler, grün, Buch, Lehrerin, Lehrer, zehn, zählen, hier, sieben, vier

Citim scurt (.) !

ist, Junge, Bank, Heft, Schwarz, dort, sechs, acht, elf, zwölf, rechnen, Klasse, Hanne, Schwamm, Spitzer

In limba germana vocalele se pronunta fie mai lung, fie mai scurt decat in limba româna.

Dupa gradul de deschidere al buzelor vocalele sunt inchise sau deschise.

In general, vocalele lungi sunt inchise; cele scurte sunt deschise.

In ceea ce priveste accentul, acesta cade de regula pe radacina cuvantului.

In limba germana  substantivele se scriu cu litera mare:

der Schüler-elev,şcolar

das Mädchen-fetiţă

die Klasse-clasă

die Bank-bancă

der Junge-băiat

Reclame

Creează un sit web gratuit sau un blog la WordPress.com.